Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η «Εταιρεία για τον Διάλογο, τη Δικτύωση, τη Διαφάνεια και τη Δημιουργικότητα» και τον διακριτικό τίτλο: «iDialogue» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 με στόχο να διασυνδέσουμε το διαδίκτυο με την καθημερινότητα και να δημιουργήσουμε projects μέσα από τα οποία θα υπάρχει ένα ευρύτερο κοινωνικό όφελος και ταυτόχρονα να δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης, εμπλουτισμού γνώσεων, απόκτησης εμπειριών, κυρίως για τη νέα γενιά.